هفدهمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی- اهداف
اهداف کنگره

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/1 | 
  • آشنایی اساتید، محققین و دانشجویان با آخرین دستاوردهای علمی در علوم بیوشیمی و بیولوژی مولکولی
  • فراهم سازی بسترمناسب برای انتقال دانش وتجربیات محققان کشورهای مختلف
  • ایجاد بستر مناسب برای آشنایی، هم‌ اندیشی و تبادل اطلاعات بین دانشجویان و اساتید داخل کشور
  • ارتقاء سطح دانش محققین و دانشجویان از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی و پژوهشی
  • تشویق پژوهشگران و متخصصان و ایجاد فضای مناسب جهت ارائه نتایج پژوهش های آنان
  • جلب توجه صاحب نظران و سیاستگذاران بخشهای مرتبط به اهمیت استفاده از دستاوردهای نوین در حوزه بیوشیمی و بیولوژی مولکولی
نشانی مطلب در وبگاه هفدهمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی:
http://icbmb.ir/find.php?item=1.51.32.fa
برگشت به اصل مطلب