هفدهمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی- مقدمه
مقدمه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/1 | 
بیوشیمی یا شیمی حیات، علم مطالعه ساختار و ویژگی‌های مواد موجود در سلول‌ها و بدن جانداران و بررسی واکنش‌های شیمیایی در آنها می‌باشد. این علم ارتباط تنگاتنگی با شاخه دیگر علوم زیستی یعنی بیولوژی مولکولی دارد. گسترش سریع علوم بیوشیمی  و بیولوژی مولکولی در سالهای اخیر، محققین را قادر ساخته تا به بسیاری از سوالات در حیطه علم پزشکی پاسخ دهند. در همین راستا امروزه روش های نوین تشخیصی بر پایه مولکول در پزشکی اهمیت زیادی پیدا کرده ­اند. لذا با توجه به پیشرفت سریع این علوم، شایسته است اساتید، محققان و دانشجویان رشته­ های بیوشیمی و بیولوژی مولکولی با آخرین دستاوردهای پژوهشی این حوزه آشنا گردند. انجمن بیوشیمی ایران  بر اساس رسالت خود و بمنظور ارتقاء سطح علمی محققین و دانشجویان رشته ­های بیوشیمی و بیولوژی مولکولی اقدام به برگزاری هفدهمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین ­المللی بیوشیمی و بیولوژی با همکاری فدراسیون بین ­المللی شیمی بالینی (IFCC) و اتحادیه بین ­المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی (IUBMB)  نموده است. امید است با همکاری و حمایت اساتید گرانقدر کشور بتوانیم فضایی مناسب جهت ارائه دستاوردهای محققین عزیز کشورمان فراهم آوریم.                                        
نشانی مطلب در وبگاه هفدهمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژی مولکولی:
http://icbmb.ir/find.php?item=1.50.31.fa
برگشت به اصل مطلب